11/0 Miyuki Picasso Opaque Montana

11/0 Miyuki Picasso Opaque Montana

  • $6.35


Brand: Miyuki

Size: 11/0

Amount: 10 grams