11/0 Miyuki Picasso Opaque Sea Foam Green

11/0 Miyuki Picasso Opaque Sea Foam Green

  • $5.90


Brand: Miyuki

Size: 11/0

Amount: 10 grams