8/0 Miyuki Picasso Matte Chartreuse

8/0 Miyuki Picasso Matte Chartreuse

  • $3.97


Brand: Miyuki

Size: 8/0

Amount: 10 grams