11/0 Miyuki Picasso Matte Brown Tan

11/0 Miyuki Picasso Matte Brown Tan

  • $5.90


Brand: Miyuki

Size: 11/0

Amount: 10 grams