11/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

11/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

  • $5.99


Brand: Miyuki

Size: 11/0

Amount: 10 grams