6/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

6/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

  • $5.50


Brand: Miyuki

Size: 6/0

Amount: 10 grams