15/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

15/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

  • $7.58


Brand: Miyuki

Size: 15/0

Amount: 10 grams