8/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

8/0 Miyuki Matte Metallic Khaki Iris

  • $5.40


Brand: Miyuki

Size: 8/0

Amount: 10 grams