11/0 Miyuki Picasso Opaque Chartreuse

11/0 Miyuki Picasso Opaque Chartreuse

  • $6.35


Brand: Miyuki

Size: 11/0

Amount: 10 grams