6/0 Miyuki Picasso Opaque Brown Tan

6/0 Miyuki Picasso Opaque Brown Tan

  • $5.00


Brand: Miyuki

Size: 6/0

Amount: 10 grams