6/0 Miyuki Picasso Matte Chartreuse

6/0 Miyuki Picasso Matte Chartreuse

  • $3.90


Brand: Miyuki

Size: 6/0

Amount: 10 grams